บริการรับซื้อของเก่าถึงที่ ติดต่อ 08-6996-4400, 0-870-170-170, 08-1867-9969
(อาจคิดค่าบริการ ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า และระยะทาง)

Friday

ราคากลางรับซื้อของเก่า จากวงษ์พาณิชย์ (ปี พ.ศ. 2554)